Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đăng ký thành viên

Gửi bàiĐã gửi: Tháng mười hai 30, 2014, 6:12 pm
gửi bởi Admin

Các thành viên đăng ký mà vẫn không thấy có email để kích hoạt tài khoản thì XEM EMAIL CÓ BỊ BỎ VÀO SPAM BOX hay không.
Nếu vẫn không nhận được email gửi tự động để kích hoạt tài khoản thì hãy email cho Admin theo địa chỉ
minhhaltd@yahoo.com với nội dung là
Cần kích hoạt tài khoản cho thành viên: (tên thành viên)
để Admin kích hoạt tài khoản cho bạn

Trân trọng
Admin

Re: Đăng ký thành viên

Gửi bàiĐã gửi: Tháng mười hai 28, 2017, 11:30 am
gửi bởi totdinhvinhquang
bài viết của tôi hiện ký tự kỳ lạ quá. thành viên totdinhvinhquang240587@gmail.com